Ošetrujúci lekár

Gynekologická ambulancia poskytuje t.č. služby mimo úhrady poisťovne, LEN NA PLATBU V HOTOVOSTI.Cenník zdravotníckych výkonov
na Gynekologickej ambulancii MILUMED s.r.o.
platný od 1.5.2020Úkon Cena úkonu s DPH
Gynekologické vyšetrenie s konzultáciou /bez odberov a cytológie/ 50,00 €
Kontrolné gynekologické vyšetrenie 20,00 €
Gynekologický trasvaginálny ultrazvuk 25,00 €
LBC – Liquid based cytology - transportné médium, zdravotný materiál 25,00 €
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska (cena zahŕňa teliesko Ancora 375) 110,00 €
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska (cena zahŕňa teliesko Ag – Mirena) 230,00 €
Vybratie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 20,00 €
Konzultácia pacientky 20 min 20,00 €
Tehotenský genetický skríning z krvi matky 350,00 €
Určenie pohlavia plodu z krvi matky po 12 týždni tehotenstva 84,00 €
Odbery biologických materiálov samoplatca (dľa aktuálneho cenníka laboratória + 10 € každý odber) 10,00 €
Posun menštruácie, vyšetrenie, rozpis, recept 20,00 €
Vyšetrenie, stanovenie dĺžky gravidity, konzultácia a vystavenie žiadosti na prerušenie tehotnosti 35,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie a poskytovaní výkonov pre potreby komerčných poisťovní 50,00 €
Tehotenský ultrazvuk 2D 30,00 €
Určenie pohlavia plodu z krvi matky po 12 týždni tehotenstva 84,00 €


online objednanie: Ambulancia M. Schneidra Trnavského, Bratislava